Club info

Het bestuur van de vereniging Pels en Pluim bestaat uit

Voorzitter: Bert Apperlo

Waarnemend Secretaris: Jan Wilpshaar

Penningmeester: Leo Mabesoone

Bestuurslid: Saskia Meinders

Bestuurslid: Joeri Koeman

Daarnaast is er voor het organiseren van de Zuiderzeeshow een tentoonstellingsbestuur actief.

Lidmaatschap

Liefhebbers van kleinvee en fokkers kunnen lid worden van Pels en Pluim Emmeloord.

De contributie is jaarlijks voor leden € 20,- Jeugdleden betalen € 7,50 per jaar

Wilt u rasdieren in zenden op een tentoonstelling dan dient u lid te zijn van een kleindieren-vereniging en de betreffende bond van uw diergroep.

Lidmaatschap KLN

Voor fokkers welke willen meedoen aan shows en hun jonge dieren willen laten tatoeëren of ringen willen bestellen voor de kuikens moeten daarnaast lid zijn van de KLN. Voor meer info kijk op de site van de Kleindier Liefhebbers Nederland. https://www.kleindierliefhebbers.nl/

Lidmaatschap NBS

Duivenfokkers hebben hun eigen landelijke vereniging. Dit is de Nederlandse Bond van Sierduivenfokkers. Op de site van de NBS is hierover meer info te vinden. https://www.sierduif.nl/

Uiteraard kunnen ook fokkers één en ander vertellen over de bonden.