Zuiderzeeshow

De Zuiderzeeshow is een jaarlijks terugkerende tentoonstelling waarin fokkers afkomstig uit alle omliggende provincies en Flevoland hun dieren tentoonstellen. Op de keuringsdag wordt uitgemaakt wie uit zijn diergroep de kampioen in huis heeft. De tentoonstelling is 3 dagen voor publiek geopend.